Rent a car menadžer

Softversko rešenje za upravljanje Rent a car agencijom

Menadžer klijenata

Klijenti rent-a-car agencije su kompanije koje zakupljuju njihova vozila. Sistem obezbeđuje preciznu i preglednu evidenciju klijenata, njihovih aktivnosti i pridruženih usluga. Sistem omogućava jednostavan pregled realizovanih bukinga za svakog klijenta, kao i generisanje izveštaja na osnovu unetih parametara i dosadašnjih aktivnosti.

Na osnovu realizovanih bukinga i upotrebe vozila za klijente se automatski generišu elektronski računi. Ukoliko klijent ima zaveden e-mail, sistem će mu po realizaciji bukinga tim putem poslati PDF varijantu računa.

Menadžer vozača

Na portalu možete da postavite evedenciju svih vozača koji su zaposleni u kompaniji. Tu možete da upišete detalje o kontaktima vozača na osnovu kojih ih možete brzo i jednostavno kontaktirati putem e-maila ili telefonom.

Za svakog vozača na raspolaganju je detaljan listing ruta koje je obavio - listing realizovanih relacija sa preciznom evidencijom početka i kraja ture. Time se lako može utvrditi stepen angažovanja svakog zaposlenog vozača u kompaniji.

Menadžer vozila

Za ren-a-car agenciju je od najveće važnosti da na jednom mestu ima sve podatke o vozilima koje poseduje. Cloud'n'Car portal obezbeđuje upravo to - detaljnu specifikaciju kompletnog voznog parka, kao i kategorizaciju vozila. Svako vozilo u Menadžeru vozila poseduje sopstvenu digitalnu servisnu knjižicu, a portal se brine o svim detaljima kao što su servisni intervali, vreme za registraciju, šestomesečni pregledi, overa PP aparata...

Zahvaljujući specijalno razvijenom algoritmu, Cloud'n'Car uzima u razmatranje sve relavantne podatke za svako od vozila i u skladu sa fabričkim preporukama blagovremeno podseća na termine servisnih intervala, zamene ulja, registracije...

Rezervacije

Kroz Cloud'n'Car obezbedili smo sistem za planiranje upotrebe vozila i njihovo rezervisanje. Sistem daje uvid u vozila odabrane kategorije koja će biti slobodna u intervalu za koji klijent želi da ih iznajmi, cenu iznajmljivanja, da li želi da iznajmi i vozača ili samo vozilo. Rezervacija vozila može da se izvrši na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou.

Deo za izveštavanje obezbeđuje generisanje izveštaja na osnovu različitih parametara - zauzeća vozila, pređene kilometraže, termina za servise i registracije...

Fakturisanje

Cloud'n'Car vodi kompletnu evidenciju o iznajmljivanju. U delu za fakturisanje omogućen je pregled svih faktura za svakog pojedinačnog klijenta - koja vozila su iznajmljena, u kom periodu, sa ili bez vozača, cena svakog iznajmljivanja...

Kroz sistem mogu da se automatizovano generišu fakture na bazi realizovanih usluga, a ukoliko je klijent prilikom registracije ostavio i svoju e-mail adresu, faktura će mu biti poslata na e-mail nalog.

Paketi i cene

Najjednostavniji i najpotpuniji način praćenja stanja vozila u voznom parku.

Rent-a-car 1

2.000 RSD
Mesečno
Porez nije uključen u cenu
 • 5 Vozila
 • 5 Grupa vozila
 • 20 Klijenata
 • 6 Vozača
 • Booking
 • OnLine market
 • Fakturisanje

Rent-a-car 2

4.000 RSD
Mesečno
Porez nije uključen u cenu
 • 10 Vozila
 • 7 Grupa vozila
 • 50 Klijenata
 • 10 Vozača
 • Booking
 • OnLine market
 • Fakturisanje

Rent-a-car 4

15.000 RSD
Mesečno
Porez nije uključen u cenu
 • 50 Vozila
 • 10 Grupa vozila
 • 100 Klijenata
 • 10 Vozača
 • Booking
 • OnLine market
 • Fakturisanje

Česta pitanja

Dovoljno je da nas kontaktirate na mail sales@cloudncar.com u kome ćete navesti za koji business paket ste zainteresovani. Vrlo brzo nakon toga dobićete sve dalje instrukcije kako da na najjednostavniji način svoje poslovanje prebacite na naš sistem.
Cloud'n'Car sistem je zasnovan na fleksibilnoj platformi koja omogućava jednostavno povezivanja sa drugim sistemima. Ukoliko već posedujete svoj portal na kome ste postavili katalog proizvoda i njihove cene, nema potrebe da ponavljate isti posao. Veoma jednostavno, potpuno automatizovanom procedurom te kataloge i cene možete da importujete u Cloud'n'Car.
Bez obzira da li već posedujete sopstveni sajt ili ne, Cloud'n'Car portal obezbeđuje automatizovanu izradu mikro sajta vaše kompanije. Kroz samo nekoliko jednostavnih koraka koji se odnose na unos informacija o vašoj kompaniji i proizvodima koje prodajete ili uslugama koje nudite, generisaće se mikro sajt koji će predstavljati novi kanal za promociju vašeg poslovanja.
Ukoliko se vaš obim posla proširio i prevazilazi trenutno odabrani paket, u svakom trenutku možete da se prebacite na veći paket. Ista situacija je i u slučaju kada procenite da vam je trenutni paket prevelik i da želite da izvršite optimizaciju prelaskom na manji paket. Sistem prati vaše poslovanje i prilagođava mu se, pa procedura za promenu paketa može da se završi za samo jedan dan.
Cloud'n'Car portal obezbeđuje podršku vašem poslovanju po sistemu „ključ u ruke“. To je platforma koja pokriva sve aspekte poslovanja, prilagodljiva je potrebama svakog konkretnog poslovnog subjekta i usklađena je sa zakonskim okvirima. Veliku pomoć u razvoju sistema pružile su nam partnerske kompanije iz auto industrije i zahvaljujući tome je potpuno usaglašen sa poslovnim zahtevima branše.
Potrudili smo se da maksimalno pojednostavimo način ubacivanja artikala i njihovih cena u naš sistem. Dovoljno je da sa svog biznis naloga preuzmete predefinisanu Excel tabelu sa ili bez postojećih podataka, prepravite ili dopunite podatke i zakačite fajl nazad u nalog. Sistem će momentalno izvršiti sinhronizaciju podataka sa bazom i vašim katalogom.
U slučaju da ne želite više da koristite usluge Cloud'n'Car sistema, poslaćemo vam Excell fajl sa svim generisanim podacima o vašem poslovanju u periodu dok ste koristili Cloud'n'Car kao platformu za poslovanje. Na taj način ćete bezbolno moći da migrirate na neki drugi sistem. Vaši podaci u okviru sistema ostaju arhivirani narednih 90 dana, i u tom periodu vam možemo naknadno exportovati potrebne podatke. Nakon perioda od 90 dana, podaci će biti trajno uklonjeni.